فکس – شرکت کالا پخش آرمین آتیه

دفتر مرکزی ( اندیشه )

021-65106928

دفتر کرج

026-32255092

تلفن – شرکت کالا پخش آرمین آتیه

دفتر مرکزی ( اندیشه )

021-65102783 021-65102782  021-67248000

021-65102786 021-65102785  021-65102784

دفتر کرج

021-67248500   021-67248400

آدرس – شرکت کالا پخش آرمین آتیه

دفتر مرکزی ( اندیشه )

اندیشه ، روبروی فاز ۲ اندیشه ،میدان مادر بلوار نیایش خیابان اطلس

شرقی پلاک 716 و 718

دفتر کرج

کرج بلوار چمران جنب دفتر هواپیمایی ایران ایر

ساعت کاری – شرکت کالا پخش آرمین آتیه

7 الی 16

ایمیل – شرکت کالا پخش آرمین آتیه
وبسایت – شرکت کالا پخش آرمین آتیه