فکس – شرکت کالا پخش آرمین آتیه

دفتر مرکزی ( اندیشه )

021-65106928

دفتر کرج

026-32255092

تلفن – شرکت کالا پخش آرمین آتیه

دفتر مرکزی ( اندیشه )

021-65102783 021-65102782  021-67248000

021-65102786 021-65102785  021-65102784

دفتر کرج

021-67248500   021-67248400

دفتر انبار نفت

021-55674294   021-55675413  021-55652320  021-55677427

آدرس – شرکت کالا پخش آرمین آتیه

دفتر مرکزی ( اندیشه )

اندیشه ، روبروی فاز ۲ اندیشه ،میدان مادر بلوار نیایش خیابان اطلس

شرقی پلاک ۲۵۶

دفتر کرج

کرج بلوار چمران جنب دفتر هواپیمایی ایران ایر

دفتر انبار نفت

میدان رازی خیابان حاجی آباد بعد از خیابان زری بافان پلاک 120 فروشگاه مطهر

ساعت کاری – شرکت کالا پخش آرمین آتیه

7 الی 16

ایمیل – شرکت کالا پخش آرمین آتیه
وبسایت – شرکت کالا پخش آرمین آتیه